Ontmoeten

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

(Mantel)zorgen in de GGZ Favoriete Liederen Vertel je verhaal Ontmoeten


home
Home


Familie bijeenkomsten

Hoe belangrijk is het om je verhaal te kunnen vertellen aan mensen die in dezelfde situatie zitten en maar een half woord nodig hebben! Ypsilon organiseert bijeenkomsten voor naasten zoals ook veel familieraden dat doen. Ook bestaat er al bijna twintig jaar een digitaal forum waar mensen anoniem hun vragen kunnen stellen en verhalen kunnen delen. Ooit heette het schizfam. Nu heet het Ypsfam: het digitale lotgenotenforum.
Soms werden bijeenkomsten georganiseerd waarin vaders en moeders elkaar konden ontmoeten.

Amsterdam
Berlicum
Breda
Frankrijk
Portugal
Zoetermeer