Hartprincipe

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Sitemap Links Contact

Hartprincipe Blog: Hartzaken Vlog: Hartzaken

home
Home


HART
05-03-2020

Ik heb ooit een principe bedacht. Een model om naar het onderwijs te kijken. Ik vond dat het Nederlandse onderwijssysteem niet aansloot bij de kinderen waar ik mee werkte, kinderen die van huis uit geen schoolvaardigheden hadden meegekregen omdat ze bijvoorbeeld ouders hadden die zelf nooit naar school waren geweest.
Het was voor mezelf een leuke oefening, mijn afstudeerproject maar ik heb er niet zo veel mee kunnen doen. Om systemen te kunnen veranderen heb je meer nodig dan alleen een kijkrichting.
Tegenwoordig gebruik ik het principe af en toe weer voor mezelf als ik iets wil beoordelen binnen de wereld van de geestelijke gezondheid zorg en psychiatrie.

gat

Dit is de voorpagina van mijn afstudeeronderzoek.

De A staat voor het Autonome individu. De ik. Met alle erfelijk bepaalde en aangeleerde eigenschappen.
De R staat voor de Relatie met anderen. De behoefte aan verbinding, gehoord en gezien te worden.
De T is de Taak die de samenleving zich ten doel stelt. Zoals goede geestelijke gezondheidzorg bieden aan iedere burger.
Wij weten hoe moeilijk het is om beweging te krijgen in de logge maatschappelijke instituties die meestal top down werken met professionele afstand. De afstand tussen de autonome burgers en samenleving is groot. Hoe breng je die nader tot elkaar om je doelen te bereiken.
Nu zie je op de tekening een grote letter M van Maatschappelijke context. Een van de pijlers loopt door de A van Autonome individuen. En een pijler loopt door de Taak (het Doel) dat de samenleving heeft gesteld om haar burgers te bedienen. Als je die twee naar elkaar toe duwt, dichter bij elkaar brengt, ontstaat er een Hart. Voor mij betekent HART dichtbij, van onderop, zo gewoon mogelijk
Hoezo HART, is het eigenlijk niet MART? Ja, maar dat vond ik minder beeldend. Ik wilde uitkomen op HART. HART voor het volksonderwijs. HART voor een inclusieve buurt waar iedereen mag wonen en mensen een beetje betrokken voor elkaar zorgen. Dus wat heb ik gedaan.
Ik heb voor de A van Autonomie de H van HABITUS (Paul Bourdieu) geplaatst. Ieder individu maar ook de samenleving waarin je opgroeit heeft te maken met een bepaalde cultuur, taal, gedeelde ervaringen, normen en waarden die verinnerlijkt zijn en een maatschappelijk stempel zetten die je goed kan doen of kan beperken in je ontwikkeling en groei.
Het kan het familiesysteem zijn maar ook de invloed van kerk of school waar je bent gevormd. Op macro niveau zijn dat de effecten van een democratie of een dictatuur, van een samenleving gebaseerd op individuele (economische) vrijheid zonder of met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door Habitus toe te voegen kom je op HART. Met dit principe moet duidelijk zijn dat ik heb gekozen voor een evenwicht tussen een individuele en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is voor mij een HARTZAAK Of HARDZAAK als je bij het aanvragen van de domeinnaam een spelfout maakt.

up