Derk

Hartzakena Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Sitemap Links Contact

Jop Marlieke de Jonge Derk Vertellen werkt

home
Home


Engelbewaarder van onze kanjers

Afscheid
Engelbewaarder
Overleden in 2010
De man met de pet op
Gerrit Achterberg
Derk en oma proosten op het nieuwe jaar Derk op racefiets

up


Afscheid

Op 18 oktober is het acht jaar geleden dat Derk overleedt. Zwager Marc heeft voor die gelegenheid een requiem geschreven voor zijn overleden zwager, Derk Pieter Abee.
Met het boek hoopt hij enig inzicht te verschaffen in de gebeurtenissen rondom het overlijden van Derk en probeert hij een beeld te schetsen van de persoon die Derk was en hoe hij met zijn ziektes omging.
Een prachtig initiatief!

up


"Derk is de afgelopen jaren in zijn psychoses ook al 'duizend doden gestorven'.
Meestal in mijn armen." (Moeder Marja)


Lieve Marja
Ik had niet gedacht dat het zo'n impact op me zou hebben.
Vooral jouw woorden dat hij zo heeft gevochten.
Hij wilde niet dood. Nog niet!
Ik kan niet anders dan me in Derk te verplaatsen en dan aan Jop te denken.
Jop vecht tijdens zijn psychoses ook tegen de dood. Hij is al verschillende keren dood geweest, zegt hij zelf. Maar hij komt steeds weer terug, in een andere dimensie.
Zoals ik al eerder ergens schreef heeft Jop zijn treinabonnement en de hotelbonregeling speciaal voor mensen die het moeilijk hebben en waar hij voor moet zorgen.
"Zoals mensen die dood zijn geweest en weer moeten leren leven", zegt hij.
Ik moet nu zo denken aan deze woorden van Jop.
Ik hoop dat Jop Derk onder zijn hoede gaat nemen als hij, volgens Jop, in die andere dimensie weer opnieuw leert te leven.
En dat Derk snel gebruik kan gaan maken van Jop's kortingskaart en hotelbonregeling.

Ik kan me voorstellen dat jullie nu denken dat ik gek ben geworden, maar ik vind het zo'n mooie gedachte.
Nog mooier is dat Derk daar boven in de hemel een beetje gaat waken over onze zonen en dochters
en dat hij de engelbewaarder wordt van jongens als Jop.
Alleen mannen als Derk kunnen engelbewaarder worden van onze kinderen
want daar moet je héél sterk voor zijn.
En dat is Derk.

up


Wij zullen Derk nooit vergeten Derk in de tuin juni 2010

up


De man met de pet op

De man met de pet op,
Zijn tatoeages, zijn blikje bier
We zien hem nog eenmaal
Stil ligt hij daar
Haar oogappel,haar kind
Mijn vriendin, zijn moeder
Ik zie haar als moeder
Als vrouw en als meisje
In totaal verdriet om dit verlies

Woonbegeleiders, werkbegeleiders,
Collega schietsomannen,
Familie, de dierbaren
Zij voeren allemaal het woord
Het woord van dankbaarheid, verdriet,
Onmacht, verlies en bewondering voor
Wie hij was.
Temidden van bloemen en hardcore
Viert hij zijn laatste feest.

Om me heen zie ik hen staan
De moeders van…
Hun geluidloze, geoefende tranen
Stromen beheerst over hun gezichten.
We wisselen blikken uit
Woorden zijn er niet voor
De dood overstijgt de zorg
De leegte van verlies kijken
We aan, ieder voor zich en samen.

Dan spreekt tot slot de zwager
Die hem zo vaak redde uit valkuilen
waar schietsomannen zo
gemakkelijk invallen.
Zijn pleidooi is vurig,
Openhartig en oprecht
Vol erkenning en dat leidt
Tot een applaus voor
Het leven dat voorbij gaat
Maar intens geleefd is.

Marja Westerman

upDag Marja

Het is jaren geleden dat mijn vrouw overleed.
Ik ontving destijds "zomaar" een kaart van een moeder van een van mijn leerlingen.

Het gedicht zit nog in mijn hoofd en ik ondervind er nu nog steeds steun van.
Misschien te vroeg om te delen, maar ach..

Jos

-------------------------------------------------------------------------

Ik kan alleen woorden ontmoeten

jou niet meer
maar hiermee houdt het groeten aan
zozeer ik wel moet geloven
dat jij luistert
zoals ik omgekeerd
jouw stilte in me hoor

Gerrit Achterberg

up