Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Bondgenoten
10-10-2021

Gisteren het boek van Henk Willem Klaassen gelezen. Goed, helder geschreven. Een heerlijke utopie waar ik graag in wil geloven over de samenwerking tussen hulpverleners, naastbetrokkenen en “ hoofdpersonen ”. Het gaat over de triade samenwerking en ik bewonder zijn vondst om het te hebben over “ hoofdpersonen ”.
Mijn zoon is de hoofdpersoon, de hoofdrolspeler binnen de triade samenwerking en heeft de regie. Zeker als het gaat over herstel en empowerment.
We zijn bondgenoten die als het moet, samenwerken.
Henk Willem is naast SPV-er met een grote betrokkenheid ook naastbetrokkene met veel persoonlijke ervaringskennis.
Hij is in staat zijn formele en persoonlijke kennis te integreren. In ieder geval in zijn boek.
Het klinkt zo logisch eigenlijk, zo vanzelfsprekend dat je als hulpverleners de hoofdpersoon met zijn hele netwerk betrekt. Niks privacy, op een gegeven moment heb je iemand nodig die je kan steunen anders kom je in situaties terecht waar de schoonmaker Tügrul Cirakoglu over schrijft in het Parool. Dat wil je niet.
In ons geval ben ik de zelf benoemde hoofdcontactpersoon die hem twee keer per week belt en op de hoogte is van hoe het met hem gaat. Dat is zo gegroeid.
Hoe zal het gaan als ik er niet meer ben. Daar ben ik zelf wel benieuwd naar. Ik weet dat zijn broer er voor hem zal zijn maar die zal minder als moederkloek waken.
Dat hoeft niet erg te zijn als er maar iemand is als het nodig is. Dat geldt trouwens niet alleen voor mijn zoon maar voor veel mensen die nu ook op het Ei komen. Misschien in de toekomst ook voor mezelf, als ik ouder en hulpbehoevend word. Wie gaat er mee naar de cardioloog of nefroloog als dat nodig is. Samen zitten, samen wachten, de uitslag horen en het er met elkaar over hebben. Doen ambulante begeleiders dat eigenlijk? In het boek bondgenoten pleit Henk Willem voor
het inschakelen van je netwerk. En daar zit wat mij betreft het knelpunt. Hij verwijst naar een studieboek geschreven door Bauke Koekkoek die het heeft over het maken van een genogram of ecogram of netwerkcirkel. Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd het netwerk te ontzien door veel dingen over te nemen. Ja, tijdens crisisopnames heb ik het hele netwerk ingeschakeld. Ik was de coördinator. Maar hoe zit het als de coördinator weg valt?
Ik ben me nu aan het verdiepen in buurtkringen en burennetwerken in de buurt waar Jop woont. Het leuke is dat ik dit doe in het kader van een onderzoek van Bauke Koekkoek. En zo is het kringetje rond. Mijn inzet de komende jaren zal zijn uit te zoeken hoe je vriendelijke betrokken vrijwilligers en misschien wel mensen betaald met een PGB als netwerk in kunt zetten voor alleen gaande hoofdpersonen.

Somebody leave the light on- Dayna Kurz-
You never walk alone -Gerry&the Pacemakers-
Bijzondere schoonmaker Tugrul-Cirakoglu
Blog: Twee werkelijkheden
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update 10 november 2021

up