Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Gewoon familie blijven
15-06-2022

Als je in de mallemolen van de psychiatrie terecht komt, kan het gebeuren dat je mee wordt gesleurd in het jargon, het denken en doen van de geestelijke gezondheidzorg.
Hospitaliseren is een gedragsverandering die mensen ondergaan door lang onder invloed te staan van een instituut dat de zorg (gedeeltelijk) overneemt. Je vervreemt van het gewone en ook van je eigen verantwoordelijkheid om je leven op te pakken en vorm te geven. Je doet ook, als je niet uitkijkt, je inborst geweld aan en je denkt niet meer als jezelf. Als gewoon mens.
Dit geldt ook voor familie. Voor je het weet denk je en praat je als een therapeut of psychiater en gebruik je de psychologische of medische kennis die zij gebruiken. Soms is het handig. Zo heb ik een training motiverende gespreksvoering gevolgd, twee keer interactievaardigheden en verbindende gespreksvaardigheden. Ik kan jullie vertellen, het beklijft niet bij mij. Ik zal zeker iets hebben opgestoken maar mijn basishouding is toch die van Hannie. Gewoon Hannie. Wel zorgzaam en belangstellend maar in tijden van stress kort door de bocht, saggerijnig en gehaast. Ik probeer verkeerd gedrag van mezelf wel altijd meteen weer uit te praten. Trainingen hebben op mij geen effect. En het gekke is, dat ik denk dat dit niet erg is. Gewoon Hannie blijven, gewoon familie blijven, gewoon een vriend of vriendin blijven betekent ook dat je blij, verdrietig, boos en geïrriteerd bent op z'n tijd. Jazeker, het verschijnsel op eieren lopen en je inhouden, ken ik wel en dat doe ik ook wel maar niet al te lang. Want de mensen waar het om gaat hebben hier niet veel aan. Door de reactie van anderen weten ze wat hun gedrag teweeg kan brengen. Daardoor kunnen ze misschien iets leren. Wel altijd blijven kijken bij jezelf waarom je van een bepaald gedrag van slag raakt. Ofwel iedere medaille heeft twee kanten.
Dus, een van de eerste dingen waar ik nu aan denk in mijn contact met anderen, ook anderen met ingewikkeldheden, is: jezelf blijven, gewoon blijven, eerlijk zijn in je gedrag, niet vriendelijk spelen als je dat niet bent. ik baal mag je gerust zeggen. Omdat ik. . .

Voor ik vergeet -Spinvis-
Mama -Il Divo-
Blog: De reis
The right to rot - Tugrul-Cirakoglu in het Parool
De kunst van het wonen
www.eiwerk.nl

Volgende update 7 juli 2022

up