Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Twee werkelijkheden
10-09-2021

Chronische paranoide schizofrenie. Dat is ziekteterminologie. Zeg: de diagnose.
Hoe beleven en noemen we deze hoedanigheid in het gewone dagelijkse leven? In het woordenboek staat bij chronisch: langdurig, aanhoudend.
Voor mij betekent het dat het blijft en je er mee moet leren leven.
Paranoide zegt: overmatige achterdocht. Wat mij betreft, jezelf beschermen tegen gevaar, voorzichtig zijn, in negatieve zin, wantrouwend. Het knelpunt is hier wel het doorslaan naar 'te'. Het is eigenlijk een gewone ervaring of gevoel alleen een beetje 'overmatig'. Als je hier mee te maken hebt is het belangrijk te leren om daar ook in positieve zin mee om te gaan. In negatieve zin is het voor mijn zoon het vermijden en ontlopen van gevaar, misbruik of misstanden. Hij trekt zich terug. Hoe kun je er in positieve zin mee leren omgaan is de vraag. Hoe kun je onderzoeken of het klopt wat je voelt en denkt en wat kun je er aan doen? En wie kan je erbij helpen?
Schizofrenie staat niet voor een “gespleten persoonlijkheid” nee, voor mij is het leven met verschillende werkelijkheden. De ene werkelijkheid is de gewone werkelijkheid zoals we die samen meemaken en kunnen toetsen aan wat we samen zien en horen.
De andere werkelijkheid ontstaat doordat buitengewone gewaarwordingen verklaard moeten worden, een plek krijgen. Emotioneel gezien kunnen die buitengewone gewaarwordingen als heel aangrijpend worden ervaren. Niet iets om zomaar naast je neer te leggen.
In de ziektewereld zijn dat wanen, hallucinaties, paranoide ervaringen.
In andere culturen krijgen mensen met buitengewone ervaringen soms een speciale rol en betekenis. In onze Boumans Egmond cultuur heeft deze buitengewone werkelijkheid ook een speciale plek en invulling gekregen. In ieder geval nemen we deze buitengewone beleving serieus en is het een deel van de hele mens Jop.
Jop is voortdurend op zoek en hard aan het werk om zijn gewaarwordingen een plek te geven. Soms in combinatie met de andere werkelijkheid.
Hij groeit en ontwikkelt zich binnen onze gezamenlijke werkelijkheid door samen met mij te werken aan deze website, door de techniek van technische apparaten te leren kennen, door de financiële markten in het oog te houden en de ontwikkelingen op de beurs te volgen, zijn huishouden te voeren en afspraken te plannen.
Hoe het zit met de groei en ontwikkeling van zijn andere buitengewone werkelijkheid, weet ik niet. Ik weet dat die kan veranderen. Alleen weet ik nog niet precies waardoor, hoe dat komt en of je daar enige invloed op kunt uitoefenen. Op dit moment besef ik heel goed hoe hard hij dagelijks aan het werk is om de negatieve effecten van de ene werkelijkheid onder controle te houden en zich in de andere verder te ontwikkelen. Een soort evenwicht te bewaren. Ik hoor graag van hem of hij zich in deze gedachte kan vinden.

Shine On You Crazy Diamond -Pink Floyd
Hotel California- The Eagles-
Blog: Hotel California
Blog: Leeg
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update 10 oktober 2021

up