Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Moederwerk -1-
19-05-2022

Vorige keer vroeg ik me af waar ik eigenlijk allemaal mee bezig was en of ik nog wel op lijn zat met mijn oorspronkelijke plan vanuit mijn rol als betrokken moederdier.
Het gevoel overheerst dat ik rondzwabber en me laat meevoeren door dat wat voor mijn voeten komt. Klopt dat en wat zit erachter?

Wat bedoel ik?
Het gaat me nu en hier om mijn werk als moeder van een zoon met de diagnose schizofrenie en belangenbehartiger of eerder nog luis in de pels van alles wat een goed leven voor hem en de zijnen in de weg staat. Ik noem het “werk”. Daar begint het al mee.
De passie en missie die ik in de tachtiger jaren in mijn werk in het basisonderwijs had en werd gevoed door mijn studie onderwijskunde. Die passie is verschoven naar de psychiatrie, de GGZ en inmiddels naar het Sociaal Domein. Mijn vak waarvoor ik werd betaald was onderwijswerker. Dat werd vanaf begin deze eeuw familiebelangenbehartiger binnen de geestelijke gezondheidzorg. Het nam allengs de vorm aan van werk, onbetaald werk. Wel met dezelfde missie die ik ook had in mijn onderwijstijd. Ik was er voor kinderen en families in achterstandsituaties. Het gaat me nog steeds om mensen in een achterstandsituatie. Nu niet binnen het onderwijs maar gewoon binnen het maatschappelijk leven en welzijn. Mijn focus is verschoven van leren naar gezondheid, beter worden of herstellen, emanciperen (is dat hetzelfde als empoweren?) en dan kom ik weer terug bij leren.

Ik ben bang dat dit een vervolgverhaal wordt en niet past binnen mijn routine van een keer in de maand een blog schrijven. Nu ik hiermee begonnen ben moet ik door.

Het gaat dus om mensen in een achterstandsituatie. De groep die voor een dubbeltje geboren is of door iets anders buiten de norm valt.
Waar komt dat vandaan? Dat kan niet pas gebeurd zijn toen ik met mijn vijfentwintigste in Amsterdam ging studeren. Dat moet eerder zijn.
Laten we eens terug gaan in de geschiedenis.

Ooit hield mijn zus, die vijf jaar ouder is dan ik, een toespraak voor mijn vijftigste verjaardag. Het is wat aangedikt voor de sfeer van toen maar de kern zit er in van wat ik denk dat ik ben, een straatkind, ondernemend en eigenmachtig

Wordt vervolgd

We zullen wel eens zien -Hannie
Als het stormt door Hannie
Blog: Ervaringsdeskundigen en betrokken naasten
The right to rot - Tugrul-Cirakoglu in het Parool
De kunst van het wonen
www.eiwerk.nl

Volgende update 26 mei 2022

up