Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Belangenbehartiging
10-07-2021

Het is een vreemde abstractie met veel retoriek, dat belangen behartigen.
Ik zit nu 25 jaar "in het vak".
Twintig jaar geleden ben ik op landelijk niveau de belangen gaan behartigen namens familie. Bij richtlijnen, in klankbordgroepen en bij onderzoek.
Voor wie spreek ik eigenlijk als ik namens familie belangen behartig? Als ik hoor dat naast erfelijkheid ook gebeurtenissen in de vroege jeugd, trauma's, onveilige opvoedingssituaties, behoorlijk wat impact kunnen hebben op hoe het met iemand afloopt. Het gebrek aan levensvaardigheden kan je opbreken en als dit niet wordt herkend en adequaat behandeld kan het zich van kwaad tot erger ontwikkelen.
Ik heb veel familieleden ontmoet via Ypsilon en Ypsfam en heb me nooit afgevraagd hoe de relatie was, hoe de relatie nu is en of disfunctionaliteit bij heeft gedragen aan de problematiek. Je hebt zoveel categorieën familieleden; stabiele families die hun kinderen los kunnen laten en dichtbij blijven; stabiele families die hun kinderen niet los kunnen laten, overbezorgd zijn, betuttelen en iedere ontwikkeling naar herstel tegenhouden; disfunctionele families die geen contact meer hebben en daar heel veel pijn bij voelen en extra begeleiding nodig hebben om te verwerken en de relatie te herstellen.
In de geschiedenis van Ypsilon hebben wij ons als familie ontworsteld aan "de schuldvraag". Vooral toen de biologische psychiatrie op kwam. Maar dat is weer een beetje teruggedraaid na verder (genetisch) onderzoek waaruit bleek dat omgevingsfactoren zeer zeker wel van invloed zijn en bij "omgeving" hoort ook familie. Als excuus zeg ik altijd: "ik weet niet of ik de oorzaak ben van wat mijn zoon is overkomen maar ik kan proberen om het vanaf nu zo goed mogelijk te doen. Familie kan oorzaak zijn (geweest) maar is mogelijk ook de oplossing."
Ik wil voor iedereen opkomen en ieders belangen behartigen maar zie ook wel verschillen naast overeenkomsten. Niet alle familieleden doen het goed. Het vergt ook vaardigheden en kennis om je oer gevoelens zoals onvoorwaardelijke liefde en pijn als er iets met je kind gebeurt, te kunnen overstijgen. Dat kan het verschil maken tussen families.
Zeker, ik geloof in de band tussen familie, die is er en die blijft. Soms schurend, maar hij is er. Soms in schuld, maar hij blijft. Disfunctioneel, maar hij is er. Je ervaart pijn als familie, ook al blijf je een verstikkende relatie in stand houden. Pijn en rouw door verlies zijn onder andere onderwerpen die voor alle familieleden gelden. Daar zitten de overeenkomsten.
Ik verbaas me er over dat sommige familieleden na jaren nog steeds in eenzelfde "tobberige, beschuldigende, naar de GGZ wijzende" modus zitten. Hoe komt het dat ze geen ontwikkeling doormaken?
Ik behartig belangen van de familie maar besef dat sommige familieleden ook in een leerproces zitten en soms dingen niet kunnen. Ze willen wel maar kunnen niet. Hoe belangrijk is het om kritisch naar jezelf te kijken en je soms door anderen te laten bijsturen.
Het blijft belangrijk, ook op macroniveau, dat wij als belangenbehartigers niet blijven hangen in slachtofferschap en de neiging hebben altijd maar weer naar anderen te wijzen vooral naar de GGZ die het fout doet. Dat hoort niet bij herstel en empowerment. Ik merk dat ik liever op een andere manier belangen behartig. Door verwendagen te organiseren voor familieleden of door dingen te organiseren waar mensen van elkaar kunnen leren en groeien, zoals bijvoorbeeld door muziekcentrum Eiwerk mogelijk te maken.
Niet lullen maar doen, is ook een vorm van belangen behartigen.

De fles - Herman Brood en Andre Hases
Een alternatieve behandeling voor mensen met zware levensproblematiek
Blog: Handelingsverlegenheid
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update 10 augustus 2021

up