Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Sitemap Links Contact

HartHartzaak is de website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 met de psychiatrie te maken kreeg. Wat later werd hem de term paranoide schizofrenie opgespeld. Het is een website over ervaringen met de psychiatrie en initiatieven in de echte wereld.

Systeemtaal versus leeftaal
06-07-2020

Dit stukje gaat over taal. Over de beperkingen van de systeemtaal in de leefwereld. Ik heb het regelmatig over schizofrenie. Maar dat is een medische term en een stempel geworden voor mensen die ooit een diagnose hebben gehad. Zo staat deze website vol met systeemtaal of ziektetaal.
Het gaat ook over het verkeerd gebruik van die systeemtaal waardoor je mensen degradeert tot een enkele eigenschap of kenmerk.
Je hoort wel eens zeggen "zij is schizofreen" of " hij is een borderliner" en dan reageren mensen die ooit dat stempel hebben gekregen met:
" ik ben niet mijn aandoening, ik ben een heel mens, zoals iedereen dat is."
En zo is het!
Die hele mens heeft een geschiedenis, een maatschappelijke achtergrond, lichamelijke, cognitieve en mogelijkheden, geestelijke en sociale bijzonderheden, een karakter, erfelijke en aangeleerde eigenschappen en wat niet allemaal meer. Dat heeft zich allemaal met elkaar vermengd en afhankelijk van de veerkracht van iemand (deels aangeboren en deels gevormd door de omstandigheden waarin je opgroeit) wordt een aandoening of stoornis een normaal onderdeel van die hele mens.
Het autonome individu.
Zo gaat het bij veel mensen die ooit overmand zijn geweest door een opdringerige gemoedstoestand of gewaarwordingen die het leven tijdelijk overnamen of nog steeds af en toe overnemen. Binnen de GGZ noem je dat "herstel". Jop zegt: " Ik heb een weg gevonden ". Je kunt ook zeggen dat ieder mens in meer of mindere mate last heeft of nog krijgt van het een of ander en daar mee moet zien te dealen. Sommige mensen hebben daar een gehoorapparaat voor nodig, of een rolstoel of medicijnen om voldoende te kunnen functioneren.
Veel mensen halen ook steun uit bijeenkomsten en contact met mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. In ziektetaal noem je dat "lotgenotencontacten" of "peergroepen" bij gebrek aan een goed Nederlands woord.
Wat als je psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen niet meer problematiseert maar beschouwt als een bij het leven horende eigenschap of gemoedstoestand. Nu heb ik het wel over de momenten dat je uit je crisis bent. Ofwel weer rechtop loopt.
Hoe ziet de taal er uit als je de "systeemtaal" omzet in de taal van de leefwereld? Ik voel er wel voor om deze website te gaan screenen op het problematiserende taalgebruik. Zoon Jop stelt voor om een begrippenlijst toe te voegen waarin we uitleggen wat er bedoeld wordt met bepaalde woorden uit de "ziekte" taal. Goed idee maar ik wil een stap verder gaan. We stoppen helemaal met de ziektetaal. Dat zal nog moeilijk genoeg zijn. Vooral ook voor een website die ooit is ontstaan in de tijd dat familie werd overweldigd door veranderingen van gedrag, beleving en/of denken van een dierbaar familielid. Zoals ik al zei waren antwoorden of mogelijke verklaringen alleen te vinden binnen de psychiatrie of psychologie, de systeemwereld. Totdat je je leven weer oppakt en dan ontbreekt geschikte taal die bij de leefwereld hoort.
Dus naast het zoeken naar leeftaal gaan we ook een begrippenlijst toevoegen aan de website.

Vragen uit de Familiebijeenkomst oktober 2019
Spinvis- Ronnie-
Blog: Disclaimer
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update 14 juli 2020

up